آموزش ویروس سازی

آموزش ویروس سازیتروجان نویسی هک بوت

 

اینجاست

 

گزارش تخلف
بعدی